27 tháng 3 năm 2024

Kính gửi Quý Khách Hàng,
Do Lễ Phục Sinh/Thứ Sáu Tuần Thánh, sẽ có những thay đổi sau đây trong giờ giao dịch (theo giờ máy chủ NordFX):

XAUUSD, XAGUSD

 • Đóng cửa: 28.03.2024 21:58:00
 • Mở cửa trở lại: 01.04.2024 00:05:00

UKOIL.c

 • Đóng cửa: 28.03.2024 20:55:00
 • Mở cửa trở lại: 01.04.2024 02:10:00

WTI_OIL, XNGUSD

 • Đóng cửa: 28.03.2024 21:45:00
 • Mở cửa trở lại: 01.04.2024 00:10:00

DJ30.c, USTEC.c, US500.c

 • Đóng cửa: 28.03.2024 22:00:00
 • Mở cửa trở lại: 01.04.2024 00:05:00

DE30.c

 • Đóng cửa: 28.03.2024 22:00:00
 • Mở cửa trở lại: 02.04.2024 02:15:00

Cổ phiếu Mỹ

 • Đóng cửa: 28.03.2024 20:45:00
 • Mở cửa trở lại: 01.04.2024 15:40:00


« Tin tức công ty
Nhận
Đào tạo
Mới đối với thị trường? Tận dụng mục "Bắt đầu tham gia". Bắt đầu đào tạo
Theo dõi chúng tôi