Dịch vụ PAMM Hoạt động như thế nào
Người quản lý PAMM Người quản lý PAMM
  • 1 Đăng ký làm Người quản lý PAMM tại Cabinet của người giao dịch/ Sản phẩm đầu tư / PAMM hoặc bằng cách nhấp vào nút bên dưới.
  • 2 Mở tài khoản PAMM (tổng cộng tối đa 10 tài khoản) bằng cách chọn loại tài khoản (PRO hoặc Zero) và đòn bẩy (tối đa 1: 1000). Các cặp tiền tệ và tiền điện tử, vàng, bạc, dầu và các chỉ số chứng khoán có sẵn để giao dịch.
  • 3 Thiết lập các điều kiện đầu tư (ưu đãi), cho biết phí của bạn và các điều kiện đầu tư khác.
  • 4 Sau khi đã đăng ký và thêm tiền vào tài khoản PAMM của bạn, bắt đầu giao dịch và thu hút tiền của nhà đầu tư.
  • 5 Lợi nhuận của bạn sẽ dựa trên giao dịch của bạn với tư cách là một nhà giao dịch và Phí của bạn với tư cách là người quản lý PAMM.
Số lượng nhà đầu tư bị thu hút là không giới hạn. Bạn càng có nhiều nhà đầu tư, lợi nhuận của bạn càng lớn! ĐĂNG KÝ TRỞ THÀNH NGƯỜI QUẢN LÝ PAMM
Nhà đầu tư PAMM Nhà đầu tư PAMM
  • 1 Đăng ký dịch vụ PAMM tại Cabinet của người giao dịch / Sản phẩm đầu tư / PAMM / Đầu tư hoặc bằng cách nhấp vào nút bên dưới.
  • 2 Nạp tiền vào số dư PAMM của bạn.
  • 3 Chọn một Người quản lý PAMM từ xếp hạng tài khoản PAMM bằng cách xem lại chiến lược và kết quả giao dịch của người đó thông qua hơn 50 thông số giám sát trực tuyến. Hãy chú ý đến quy mô của các khoản phí và các điều kiện khác được định rõ trong ưu đãi của Người quản lý PAMM.
  • 4 Nhập số tiền đầu tư và xác nhận giao dịch.
  • 5 Tiền của bạn sẽ được thêm vào số dư tài khoản PAMM của người quản lý sau khi có xác nhận từ người đó.
Đa dạng hóa danh mục đầu tư của bạn bằng cách đầu tư vào một số tài khoản PAMM cùng một lúc. Bằng cách này bạn có thể giảm thiểu rủi ro và tăng lợi nhuận của bạn! BẮT ĐẦU ĐẦU TƯ
PAMM: ĐƠN GIẢN, MINH BẠCH, VÀ MANG LẠI LỢI NHUẬN!
TOP-10 Nhà quản lý PAMM
Profitability
CHÚNG TÔI ĐỀ NGHỊ BẠN ĐỌC THÊM FAQ

Nếu bạn vẫn còn thắc mắc, Dịch vụ hỗ trợ 24/5 của chúng tôi luôn sẵn sàng trợ giúp!

KIẾM LỢI NHUẬN CÙNG CHÚNG TÔI,
TẠI NORD FX TỪ 2008!
Theo dõi chúng tôi